اعضای هیأت امنا دوره هفتم (حقوقی / حقیقی)

تعداد بازدید:۱۰۲۹۷
 1. دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا؛
 2. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امنا؛
 3.  دکتر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
 4. دکتر محمد سلیمانی، رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه؛
 5. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی؛
 6. دکتر محمدرضا عارف، عضو هیأت امنا؛
 7. دکتر محمدجواد ظریف، عضو هیأت امنا؛
 8. دکتر عبدالناصر همتی، عضو هیأت امنا؛
 9. دکتر عباس مصلی‌نژاد، عضو هیأت امنا؛
 10. دکتر پیروز حناچی، عضو هیأت امنا؛
 11. مهندس بیژن نامدار زنگنه، عضو هیأت امنا.


اعضای هیأت رئیسه دانشگاه حاضر در جلسات هیأت امنا

 1. دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه؛
 2. دکتر علی مقاری، معاون طرح و برنامه دانشگاه؛
 3. دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه؛
 4. دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه؛
 5. دکتر سید جمال موسوی، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه؛
 6. دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه.

 

دریافت فایل pdf اعضای حقیقی دوره هفتم هیأت امنا