تقویم

دریافت جایزه بین‌المللی اپتیک توسط دکتر محمدتقی توسلی، استاد دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۵ آذر ۱۳۹۹


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در پی اعتراض ورود نیکسون، رییس‌جمهوری آمریکا- روز دانشجو (۱۳۳۲)

۱۶ آذر ۱۳۹۹


افتتاح بانک سفال ایران با نیم میلیون سفال ارزشمند باستانی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۷ آذر ۱۳۹۹


ملاقات پروفسور سابین، کاشف واکسن فلج اطفال با رییس دانشگاه تهران (۱۳۴۹)

۱۷ آذر ۱۳۹۹


بازسازی تالار فردوسی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۱۷ آذر ۱۳۹۹


سخنرانی کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

۱۹ آذر ۱۳۹۹


ساخت روبات انسان‌نما در دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۲۰ آذر ۱۳۹۹


گشایش پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۲۱ آذر ۱۳۹۹


بهره‌برداری از اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۲ آذر ۱۳۹۹


انتصاب دکتر محمدرضا عارف به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۳)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


تأسیس کوی دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


رونمایی از نسل چهارم ربات انسان‌نمای ملی سورنا در دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


افتتاح نخستین تالار موزه یک زن هنرمند(منیر شاهرودی فرمانفرمایان)، در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۴ آذر ۱۳۹۹


شهادت آیت الله دکتر مفتح و نام‌گذاری "روز وحدت حوزه و دانشگاه "(۱۳۵۸)

۲۷ آذر ۱۳۹۹


گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۹ آذر ۱۳۹۹


عضویت ایران در مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس با پذیرش درخواست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۳۰ آذر ۱۳۹۹


افتتاح مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۳۰ آذر ۱۳۹۹



انتصاب دکتر حسین فروتن به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۰۱ دی ۱۳۹۹


طراحی سر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ به همت کوروش فرزامی، دانشجوی دانشکده هنرهای‌زیبا (۱۳۴۵)

۰۲ دی ۱۳۹۹


افتتاح مؤسسه حقوق‌ عمومی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۰۴ دی ۱۳۹۹


اعتصاب استادان دانشگاه تهران در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۵۷)

۰۵ دی ۱۳۹۹


شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۶ دی ۱۳۹۹


افتتاح مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۰۶ دی ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به دکتر «نبش»، رییس‌جمهور چکسلواکی (۱۳۲۲)

۰۷ دی ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پرفسور هانری کوربن، ایران‌شناس و شیعه‌شناس فرانسوی (۱۳۳۷)

۰۷ دی ۱۳۹۹


بزرگداشت مشروطیت در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۰۷ دی ۱۳۹۹


پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۸ دی ۱۳۹۹


تأسیس سازمان پرورش افکار (۱۳۱۷)

۰۸ دی ۱۳۹۹


افتتاح سه آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۰۹ دی ۱۳۹۹