تقویم

روز جهانی جنگل

۰۱ فروردین ۱۳۹۸


آغاز نوروز

۰۱ فروردین ۱۳۹۸


هجوم مأموران ستم‌شاهی پهلوی به مدرسه فیضیه قم (۱۳۴۲)

۰۲ فروردین ۱۳۹۸


آغاز عملیات فتح‌المبین (۱۳۶۱)

۰۲ فروردین ۱۳۹۸


وفات حضرت زینب سلام الله علیها (۶۲ ه ق)

۰۲ فروردین ۱۳۹۸


تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه (۲ ه ق)

۰۲ فروردین ۱۳۹۸


روز جهانی آب

۰۲ فروردین ۱۳۹۸


تقدیر از پروفسور"کوریاناگی"، پدر ایران شناسی در ژاپن (۱۳۷۸)

۰۵ فروردین ۱۳۹۸


روز هنرهای نمایشی

۰۷ فروردین ۱۳۹۸


اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

۱۰ فروردین ۱۳۹۸


روز جمهوری اسلامی ایران

۱۲ فروردین ۱۳۹۸


شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام (۱۸۳ ه ق)

۱۲ فروردین ۱۳۹۸


روز طبیعت

۱۳ فروردین ۱۳۹۸


مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (۱۳ سال قبل از هجرت)

۱۴ فروردین ۱۳۹۸


تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)

۱۵ فروردین ۱۳۹۸


روز سلامتی

۱۸ فروردین ۱۳۹۸


تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)

۱۹ فروردین ۱۳۹۸


روز ملی فناوری هسته‌ای

۲۰ فروردین ۱۳۹۸


روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ۱۳۷۲ه ش)

۲۰ فروردین ۱۳۹۸


تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۰ فروردین ۱۳۹۸