تقویم

اعتصاب استادان دانشگاه تهران در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۵۷)

۰۵ دی ۱۳۹۹


شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۶ دی ۱۳۹۹


افتتاح مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۰۶ دی ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به دکتر «نبش»، رییس‌جمهور چکسلواکی (۱۳۲۲)

۰۷ دی ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پرفسور هانری کوربن، ایران‌شناس و شیعه‌شناس فرانسوی (۱۳۳۷)

۰۷ دی ۱۳۹۹


بزرگداشت مشروطیت در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۰۷ دی ۱۳۹۹


تأسیس سازمان پرورش افکار (۱۳۱۷)

۰۸ دی ۱۳۹۹


پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۸ دی ۱۳۹۹


افتتاح سه آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۰۹ دی ۱۳۹۹


رونمایی از ربات جراح، دستاورد مشترک محققان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران (۱۳۹۷)

۰۹ دی ۱۳۹۹


گشایش دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۱۱ دی ۱۳۹۹


جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی «یورَپ» (۱۳۹۷)

۱۱ دی ۱۳۹۹


استقلال دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ وقت (۱۳۲۱)

۱۲ دی ۱۳۹۹


شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۳ دی ۱۳۹۹


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات(۱۳۵۲)

۱۵ دی ۱۳۹۹


تدفین پیکر پنج شهید گمنام در دانشگاه تهران(۱۳۸۷)

۱۶ دی ۱۳۹۹


افتتاح نخستین کنفرانس روسای دانشگاه‌های کشور‌های عضو پیمان مرکزی(سنتو) در دانشگاه تهران(۱۳۵۲)

۱۷ دی ۱۳۹۹


انتصاب منوچهر اقبال به ریاست دانشگاه تهران(۱۳۳۳)

۱۸ دی ۱۳۹۹


طراحی و ساخت اولین دستگاه نانولیپوزوم ساز جهان در دانشگاه تهران(۱۳۹۰)

۱۸ دی ۱۳۹۹


پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۸ دی ۱۳۹۹


پنج استاد پردیس علوم دانشگاه تهران در فهرست دانشمندان یک‌درصد برتر جهان (۱۳۹۷)

۱۸ دی ۱۳۹۹


بازدید "هادی نویرا"، نخست وزیر تونس از دانشگاه تهران(۱۳۵۲)

۱۹ دی ۱۳۹۹


راه‌اندازی مؤسسه پژوهشی توسعه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۹ دی ۱۳۹۹


کلنگ‌زنی موزه علم دانشگاه تهران(۱۳۹۳)

۲۰ دی ۱۳۹۹


افتتاح ساختمان مرکزی دانشکده جنگلداری دانشگاه تهران(۱۳۴۸)

۲۰ دی ۱۳۹۹


شهادت دکتر مسعود علیمحمدی، استاد نخبه دانشگاه تهران(۱۳۸۸)

۲۲ دی ۱۳۹۹


ساخت میکرو راکتور تصفیه آب‌های آلوده برای نخستین بار در کشور، در دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۲ دی ۱۳۹۹


پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ دی ۱۳۹۹


چاپ لغت نامه دهخدا(۱۳۲۴)

۲۵ دی ۱۳۹۹


تقسیم اراضی امیرآباد بین معلمان و استادان دانشگاه تهران(۱۳۳۳)

۲۵ دی ۱۳۹۹