تقویم

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۱ خرداد ۱۳۹۹


دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۲ خرداد ۱۳۹۹


دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رئیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۲ خرداد ۱۳۹۹


بازسازی و رونمایی سردرِ تاریخی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۰۴ خرداد ۱۳۹۹


بازدید هیأت عالی رتبه آموزش عالی عربستان سعودی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۰۵ خرداد ۱۳۹۹


اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۶ خرداد ۱۳۹۹


اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۶ خرداد ۱۳۹۹


تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۳)

۰۸ خرداد ۱۳۹۹


افتتاح ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۹ خرداد ۱۳۹۹


گشایش ساختمان جدید مؤسسه آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۱۰ خرداد ۱۳۹۹


تشکیل اولین جلسه شورای تحقیقات علمی در دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۱۴ خرداد ۱۳۹۹


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به یادبود قیام ۱۵ خرداد (۱۳۵۶)

۱۵ خرداد ۱۳۹۹


افتتاح خانه محیط زیست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۶ خرداد ۱۳۹۹


انتصاب دکتر حسن عارفی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۹)

۱۸ خرداد ۱۳۹۹


معرفی دانشگاه تهران به عنوان پایگاه برتر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (۱۳۹۸)

۱۸ خرداد ۱۳۹۹


انتصاب دکتر عباس شیبانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۱)

۱۹ خرداد ۱۳۹۹


انتصاب دکتر محمود نیلی احمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۱۹ خرداد ۱۳۹۹سخنرانی رئیس جمهور نیکاراگوئه در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۲۰ خرداد ۱۳۹۹


اعطای عضویت افتخاری هیأت علمی به دکتر"عسگرآقایف"، رئیس جمهور قرقیزستان (۱۳۷۹)

۲۱ خرداد ۱۳۹۹شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (امتحان دروس عمومی)

۲۲ خرداد ۱۳۹۹


افتتاح سالن ورزشی کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۲۳ خرداد ۱۳۹۹


آغازطرح توسعه پردیس شماره ۲ دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۲۳ خرداد ۱۳۹۹


برگزاری نخستین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۲۴ خرداد ۱۳۹۹


تعرض گروهی خودسر به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان (۱۳۸۸)

۲۵ خرداد ۱۳۹۹


اهدای دکتری افتخاری تاریخ و تمدن اسلامی به پروفسور "حامد الگار"، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی دانشگاه کالیفرنیا (۱۳۸۸)

۲۵ خرداد ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۶ خرداد ۱۳۹۹


افتتاح دانشکده علوم معقول و منقول (دانشکده الهیات و معارف اسلامی) (۱۳۱۳)

۲۷ خرداد ۱۳۹۹


دیدار معاون آموزشی دانشگاه تهران با وزیر مختار شوروی (۱۳۶۸)

۲۷ خرداد ۱۳۹۹