تقویم

انتصاب دکتر آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۰۵ آذر ۱۳۹۹


برگزاری نخستین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و اروپا، در شهر رم ایتالیا با حضور مشاور رئیس دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۶ آذر ۱۳۹۹


برگزاری اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۰۶ آذر ۱۳۹۹اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته اقتصاد و علوم، به نیکلای چائوشسکو، رئیس جمهوری رومانی و النا چائوشسکو (همسر رئیس جمهور رومانی) (۱۳۵۴)

۰۹ آذر ۱۳۹۹


موافقت آموزش عالی با تأسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران (۱۳۷۵)

۱۲ آذر ۱۳۹۹انتصاب سید محمد تدین به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۰)

۱۳ آذر ۱۳۹۹


دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایرانی در بین دانشگاه‌های برتر جهان در حوزه‌های علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی و آموزش (۱۳۹۷)

۱۴ آذر ۱۳۹۹


دریافت جایزه بین‌المللی اپتیک توسط دکتر محمدتقی توسلی، استاد دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۵ آذر ۱۳۹۹


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در پی اعتراض ورود نیکسون، رییس‌جمهوری آمریکا- روز دانشجو (۱۳۳۲)

۱۶ آذر ۱۳۹۹


ملاقات پروفسور سابین، کاشف واکسن فلج اطفال با رییس دانشگاه تهران (۱۳۴۹)

۱۷ آذر ۱۳۹۹


بازسازی تالار فردوسی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۱۷ آذر ۱۳۹۹


افتتاح بانک سفال ایران با نیم میلیون سفال ارزشمند باستانی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۷ آذر ۱۳۹۹


سخنرانی کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

۱۹ آذر ۱۳۹۹


ساخت روبات انسان‌نما در دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۲۰ آذر ۱۳۹۹


گشایش پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۲۱ آذر ۱۳۹۹


بهره‌برداری از اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۲ آذر ۱۳۹۹


انتصاب دکتر محمدرضا عارف به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۳)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


تأسیس کوی دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


رونمایی از نسل چهارم ربات انسان‌نمای ملی سورنا در دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


افتتاح نخستین تالار موزه یک زن هنرمند(منیر شاهرودی فرمانفرمایان)، در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۴ آذر ۱۳۹۹


شهادت آیت الله دکتر مفتح و نام‌گذاری "روز وحدت حوزه و دانشگاه "(۱۳۵۸)

۲۷ آذر ۱۳۹۹


گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۹ آذر ۱۳۹۹


افتتاح مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۳۰ آذر ۱۳۹۹


عضویت ایران در مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس با پذیرش درخواست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۳۰ آذر ۱۳۹۹انتصاب دکتر حسین فروتن به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۰۱ دی ۱۳۹۹


طراحی سر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ به همت کوروش فرزامی، دانشجوی دانشکده هنرهای‌زیبا (۱۳۴۵)

۰۲ دی ۱۳۹۹


افتتاح مؤسسه حقوق‌ عمومی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۰۴ دی ۱۳۹۹