تقویم

تأسیس چاپخانه دانشگاه تهران (۱۳۲۵)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹


معرفی دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه مدیریت سبز (۱۳۹۸)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹


شهادت استاد مرتضی مطهری، استاد دانشگاه تهران (۱۳۵۸)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


رونمایی از سه طرح جامع (برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران، طرح شهر دانش دانشگاه و نظام‌نامه کد بین‌المللی اخلاق پژوهش) دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور (۱۳۹۶)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


برگزاری سومین جشنواره دانشجویی فرهنگ استان‌ها در کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


برگزاری کنگره بین‌المللی توسعه وتعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی در دانشگاه تهران (۱۳۹۷)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


تبدیل منزل مسکونی استاد دکتر سید جعفر شهیدی به موزه (۱۳۸۷)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


تأسیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹


بازدید دکتر نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه چینهوا، چین (۱۳۹۸)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹


انتصاب دکتر جهانشاه صالح به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۲)

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹


سخنرانی" فیدل کاسترو" رهبر ملی کوبا در دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


تأسیس مرکز بین‌المللی زبان فارسی دانشگاه تهران (۱۳۶۸)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


بازدید رهبر معظم انقلاب از دانشگاه تهران (۱۳۷۷)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای عضویت هیأت علمی افتخاری دانشگاه تهران به دکتر "کاته‌پاله آرسرینیواسان"، مدیر مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (۱۳۸۳)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


کسب جایگاه اول ملی دانشکدۀ فنی- مهندسی دانشگاه تهران در رتبه‌بندی کیو. اس. (۱۳۹۴)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


برگزاری جشنواره فرهنگی، دانشجویی دانشگاه تهران در لبنان (۱۳۸۳)

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری ادبیات به "ادوارد هریو"، رییس مجلس ملی فرانسه (۱۳۲۴)

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به ادوارد هریو، نخست وزیر و رئیس مجلس شورای ملی فرانسه (۱۳۲۴)

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹


تأسیس اولین مرکز ارزیابی‌کیفیت دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹


تأسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی، بیوفیزیک ( IBB ) دانشگاه تهران (۱۳۵۴)

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری به دکتر"کلمن بارکس"، مترجم آثار مولانا (۱۳۸۵)

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹


بازدید "شیخ صفربن سلطان القاسمی"، حاکم شارجه از دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای درجه استادی دانشگاه تهران به پروفسور" یورگ آلبرشت"، استاد دانشگاه درسدن وفرایبورگ آلمان (۱۳۸۳)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران به رییس هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایران (۱۳۳۸)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹


دیدار وزیر آموزش عالی لبنان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹


پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۱ خرداد ۱۳۹۹