تقویم

اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

۱۰ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)

۱۵ فروردین ۱۳۹۹


شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)

۱۹ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۰ فروردین ۱۳۹۹


دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با امام خمینی (ره) در قم (۱۳۴۲)

۲۱ فروردین ۱۳۹۹


افتتاح خوابگاه مرحوم جمال‌زاده دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۳ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۳۷)

۲۵ فروردین ۱۳۹۹


پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۷ فروردین ۱۳۹۹


تصویب وظایف سازمان مرکزی دانشگاه (۱۳۱۴)

۲۸ فروردین ۱۳۹۹


تبدیل هنرکده به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


الحاق دانشکده دامپزشکی به دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


الحاق دانشکده کشاورزی به دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


افتتاح رشته مطالعات ایران (ایران‌شناسی) در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۹۱)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


افتتاح دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۳۰ فروردین ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری هیأت علمی به پروفسور "آلبرکامو"، عضو آکادمی علوم فرانسه (۱۳۲۸)

۳۱ فروردین ۱۳۹۹اعطای عضویت افتخاری دانشگاه تهران به خانم دکتر"ماها چکری سیریندهورن"، شاهزاده تایلند (۱۳۸۳)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


انتصاب دکتر احمد فرهاد معتمد به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۳۶)

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به رادا کریشنان، رئیس جمهور هند (۱۳۴۲)

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


بازدید" مارشال تیتو"، رییس جمهور یوگسلاوی از دانشگاه تهران (۱۳۴۷)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹


رونمایی از ربات انسان‌نمای سورنا مینی (۱۳۹۶)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹


امضاء تفاهم‌نامه ترجمه و چاپ فرهنگ نویسه‌های شین‌خوا بین رئیس مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران و مدیرکل هولدینگ نشر چین در محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (۱۳۹۸)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری روابط بین‌الملل به دکتر سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۸۴)

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری علوم سیاسی به آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۷۶)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹


سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در یازدهمین مجمع اتحادیه رؤسای دانشگاه‌های روسیه (۱۳۹۷)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به لئوپولدسدارسنگور، رئیس جمهور سنگال (۱۳۵۵)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹


افتتاح فاز اول شبکه نوآوری دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و و رونمایی از ۳۰ محصول دانش بنیان (۱۳۹۸)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹


برگزاری همایش بین‌‌المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ به میزبانی دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹


معرفی پربازدیدترین رساله دکتری، با ۳۷۰۰۰ دانلود، متعلق به دکتر سید امیرسعید محمودی،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با عنوان «فرایند طراحی معماری، یک رویکرد آموزشی با استفاده از تفکر تعاملی» از سوی مؤسسه وایت رز کشور انگلستان (۱۳۹۸)

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹