نمایش ۳۷٬۷۹۱ تا ۳۷٬۸۰۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بهره مندی سیستم های اطلاعات مکانی جهت شبیه سازی مدل هیدروژئولوژیکی زمینپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)کارشناسی ارشدفرشاد صبحی نوریمحمودرضا دلاور۳۱ شهریور ۱۳۸۲
سوگند و احکام آن در دعاوی مدنیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیکارشناسی ارشدمحمد مقدمروشنعلی شکاری۱۵ مهر ۱۳۸۰
طراحی سیستم مکانیزه کنترل موجودی و سفارشات مبتنی بر اصول قابلیت کاربری در یک شرکت تولید کننده کولر خودروپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی صنایعکارشناسی ارشدرامبد سعی الدینمحمدعلی آزاده۱۲ شهریور ۱۳۸۰
سیر تحول وظایف و اختیارات دادستان در حقوق موضوعه ایرانپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشدرمضان کاردرمحمد آشوری۲۱ مهر ۱۳۷۹
ولایت فقیهپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشدحسین رجائیمحسن رهامی۰۷ مهر ۱۳۷۹
تهدید بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی با تکید بر ازبکستانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌مطالعات منطقه ایمطالعات منطقه ای - آسیای میانهکارشناسی ارشدمحمدرضا دمیریسیدداود آقائی۱۹ اسفند ۱۳۷۸
حمایت دولت پاکستان از طالبانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌روابط‌ بین‌ المللی‌روابط بین المللکارشناسی ارشدزکیه میرزاییمحمدفرهاد عطائی۳۰ بهمن ۱۳۷۸
مدلهای جدید ارزیابی عملکرد با در نظرگرفتن معیارهای منعطفپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی سیستم های ‌اقتصادی ‌- اجتماعی‌کارشناسی ارشدسیدمرتضی هاتفیفریبرز جولای۲۹ بهمن ۱۳۷۸
توسعه الگوریتمهای برنامه ریزیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی سیستم های ‌اقتصادی ‌- اجتماعی‌کارشناسی ارشدمحمد شرفیفریبرز جولای۲۹ بهمن ۱۳۷۸
زمانتندی کارهای رو به زوالپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی سیستم های ‌اقتصادی ‌- اجتماعی‌کارشناسی ارشدجلیل لایقمحسن صادق عمل نیک, فریبرز جولای۲۹ بهمن ۱۳۷۸