نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بهینه سازی رفتار حافظه داری کامپوزیت دو لایه ی آلیاژ نایتینولپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدسپیده سادات حسینی نورآبادیمحمود نیلی احمدآبادی۰۴ مهر ۱۳۹۶
بررسی سایش و خوردگی در پمپ پانتون مستقر در سد عادی در تاسیسات آب برگشتی مجتمع مس سر چشمه و ارائه راهکار کاربردی جهت پیش گیری و حفظ آنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدکامیار شریفیانسعیدرضا الله کرم, رضا سلطانی۰۴ مهر ۱۳۹۶
تاثیر فرایند بهسازی و سرعت سرد شدن بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Mg-Znپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدمهدی خانیمسعود امامی, مهدی ملکان۲۹ شهریور ۱۳۹۶
تاثیر عملیات نیتر وژن دهی پلاسمایی بر رفتار تریبولوژیکی فولاد زنگ نزن AISIH۱۳پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدعلی روستاازادجعفر راثی زاده غنی, حمیدرضا قاسمی منفردراد۲۹ شهریور ۱۳۹۶
بررسی تاثیر عملیات حرارتی ICHT به روی سایش دما بالای فولاد ابزار H۱۳پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدبهنام علیخانیجعفر راثی زاده غنی, حمیدرضا قاسمی منفردراد۲۹ شهریور ۱۳۹۶
تاثیر روش نورد تکرار شونده با غلتک های صاف و انحنادار RCSRبر ریز ساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدشیما احمدزاده سلوطمحمود نیلی احمدآبادی۲۸ شهریور ۱۳۹۶
ایجاد لایه های کامپوزیتی روی فولاد های کم آلیاژی با استفاده از ذوب سطحی پوشش های پیش نشت حاوی Si,B,Cr,Ni و مشخصه یابی آنهاپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدمحمد حنیف زادهجعفر راثی زاده غنی, رضا سلطانی۲۷ شهریور ۱۳۹۶
مطالعه و مشخصه یابی ذوب و آلیاژ سازی سطحی آلومینیوم با مسپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدنوید حسنیمحمود حیدرزاده سهی, رضا سلطانی۲۶ شهریور ۱۳۹۶
مطالعه آلیاژ سازی سطحی چدن نشکن با مولیبدن توسط ذوب سطحی با قوس تنگستنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدمهیار سیه چهره خلردیمحمود حیدرزاده سهی, سیروس زمانی۲۶ شهریور ۱۳۹۶
بررسی رفتار رفتگی - خوردگی فولاد زنگ نزن ۳۱۶Lبعد از عملیات نیتراسیون پلاسماییپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدکیوان مهدی زادهحمیدرضا قاسمی منفردراد۲۵ شهریور ۱۳۹۶