نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
نانو ساختار نمودن سطح آلیاژ TNTZ با استفاده از امواج فراصوتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDمهدی خردمندفردسیدفرشید کاشانی بزرگ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
بررسی مکانیزم الکتروشیمیایی لیچینگ اسفالریک در حضور یون فریکپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDسعید کریمیفرشته رشچی۲۶ مهر ۱۳۹۶
رفتار تغییر شکل فولاد زنگ نزن داپلکس بدون نیکل همراه با پلاستیسیته القا شده توسط استحالهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDمحمد معلمیعباس زارعی هنزکی۲۹ شهریور ۱۳۹۶
مکانیزم تشکیل پوششهای کامپوزیتی روی تیتانیم خلص در الکتولیت حاوی نانو ذرات al۲o۲ به روش پلاسمای الکترو لیتی وبررسی رفتار سایشی وخوردگی۳۰۷پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDمهدی شکوه فرسعیدرضا الله کرم۲۹ شهریور ۱۳۹۶
بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری جوش غیر هم جنس آلیاژهای mgپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDسیدعلیرضا عسکریانیسیدمحمدحسن پیش بین۲۲ شهریور ۱۳۹۶
بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت درجا ساخته شده از سیستم آلومینیوم . اکسید آهن بر آلومینیوم توسط روش همزن اصطکاکی واکنشیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDقاسم عظیمی روئینسیدفرشید کاشانی بزرگ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
پیش بینی رفتار مکانیکی دما بالای آلومینیوم تقویت شده با ذرات سرامیکیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDمحمد رضایتمحمد حبیبی پارسا۳۱ مرداد ۱۳۹۶
فرآوری شیمیایی و شناسایی نانو مش های گرافن آلایش شدهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDمسعود نظریان سامانیسیدفرشید کاشانی بزرگ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
رفتار تغییر شکل گرم فولاد سبک چند فازی زمینه آستنیتیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDحمیدرضا عابدیعباس زارعی هنزکی۰۱ مرداد ۱۳۹۶
اعمال پوشش پایه tio۲بر روی آلیاژ ti۶a۱۴v به روش peo و بررسی خواص خوردگی سایشی آنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDحمید خان محمدیسعیدرضا الله کرم۲۴ تیر ۱۳۹۶