عنوان پایان نامه

مقایسه هستی شناسی شدن نزد ملاصدرا و ژیل دلوز و پیامدهای این هستی شناسی بر نظریه سیاسی