عنوان پایان نامه

بررسی ادبیات داستانی زنانه و رابطه ی آن با پدرسالاری و امر سیاسی در ایران از ۱۳۵۰ به بعد