عنوان پایان نامه

بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده فولادی با سیستم کنترل دو سطحی ترکیب سری زانویی و پیوند قائم