عنوان پایان نامه

طراحی تابلوی شهری مناسبتها


  رشته تحصیلی
  طراحی صنعتی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس هنرهای زیبا شماره ثبت: 8058
  تاریخ دفاع
  ۲۶ شهریور ۱۳۸۳
  استاد راهنما
  علی فرجی

  تابلوهای مناسبتی موجود در شهرهای ایران همگی به صورت تک به تک تهیه و نصب می¬شوند. تعدد مناسبتهای مذهبی و ملی و موضوعات تابلوها باعث صرف هزینه¬های مادی و معنوی بسیاری توسط شهرداری¬ها می¬شود و مشکلاتی را نیز برای شهروندان بوجود می¬آورد. شرایط نمونه¬های موجود و کاستی¬های آنها از طریف مشاهده و مصاحبه با مسئولان مربوطه بدست آمده است. ایجاد روشی جدید و کارا برای مرتفع نمودن مشکلات با توجه به امکانات موجود مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیقات منجر به طراحی محصولی جدید با کارایی بیشتر در این رابطه گردید.