جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی

تعداد بازدید:۹۱۲
جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی

«جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی» عنوانی است که دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، تحول‌گرایی در دانشگاه را مستلزم مدنظر قرار دادن عناصر آن می‌داند.
در نگاه رئیس دانشگاه تهران، مدیریت جهادی در محیط علمی با سه مولفه «عقلانیت»، «معنویت» و «عملگرایی» پیوند خورده است.