خیرین و یاریگران دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۰۳۵۱

 

حسن آزاد
مورد وقف: شش دانگ یک باب ساختمان.
شروط وقف: استفاده از موقوفه به عنوان کمک به تأمین مسکن دانشجویان بی بضاعت به تشخیص مقامات دانشگاه تهران.

   

علی اسفرجانی
مورد وقف: تعداد ۱۸ قطعه تابلو نفیس و گران‌بهای مینیاتور و معرق.
شروط وقف: استفاده دانشجویان و محققان و علاقه‌مندان آثار استاد در رشته‌های فوق‌الذکر.

   

دکتر محمود افشار
مورد وقف: دو باب ساختمان واقع در تجریش.
شروط وقف: ایجاد آکادمی ملی زبان و ادبیات فارسی و تاریخ فرهنگ و هنر ایران، ایجاد کودکستان شبانه‌روزی نمونه، تأسیس مدرسه ملی علوم اجتماعی و سیاسی، ایجاد کتابخانه و قرائت خانه، بهداشت و بهبودستان.

   

محمدجواد اقدامیان
مورد اهدا: کمک مالی به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۱ میلیارد و سیصد میلیون تومان درسال ۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

مهندس محمدرضا انصاری (رئیس هیأت مدیره شرکت کیسون)
مورد اهدا: حمایت مالی از طرح توسعه پردیس ۲ دانشکده فنی به مبلغ بالای ۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳، کمک مالی به ساخت ساختمان به مبلغ ۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷.
شروط اهدا: کمک به گسترش و توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فضای آموزشی دانشکده فنی.

   

محمد بیک‌زاده خلجانی
مورد وقف: شش دانگ یک باب ساختمان.
شروط وقف: توسعه علم و دانش و در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی.

   

اسماعیل پورشیروانی
مورد وقف: دو دانگ مشاع از چهار دانگ مشاع از شش دانگ هر یک از پنج مغازه چهار اشکوبه که یک باب آن دو دهنه می‌باشد و از دو باب بالاخانه دو اشکوبه واقع در داخل پاساژ و راهرو ورودی پاساژ به استثنای نصف یک چهارم از اعیانی آن انضمام یک دانگ مشاع از دودانگ مشاع از آب انبار که در زیر راهرو واقع شده به استثنای نصف یک چهارم از اعیانی آن به مساحت دویست و شش متر مربع به شماره‌های یکصد و نود و هفت تا دویست.
شروط وقف: پس از عمران و اجرای مورد وقف یک دهم منافع حاصل از موقوفه به عنوان حق تولیت به بانو خانم خانمان افتخارالملوک (زوجه واقف) پرداخت شود.

   

محمدنقی ترکمان
مورد اهدا: تعهد احداث موزه علم دانشگاه تهران.
شروط اهدا: عمومی ساختن علم و آشنایی مردم کشور با مباحث علمی و ایجاد زمینه خلاقیت و باروری علمی.

   

محمد ترکمان (متولی بنیاد فرهنگی و خیریه محمدنقی ترکمان)
مورد اهدا: کمک مالی به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به مبلغ ۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶، کمک مالی به پژوهش‌های برتر دانشجویی به مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶، اهدا ۲۰۰ میلیون ریال برای تأمین تجهیزات خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

دکتر محمدعلی جمالزاده
مورد وقف: حق التألیف، واگذاری کلیه سهام کارخانجات سیمان تهران و شمال با کلیه سودهایی که از این سهام وصول شده.
شروط وقف: وصیت به حق طبع و نشر کلیه آثار قلمی استاد در زمان حیات و تا ۳۰ سال بعد از درگذشت ایشان به دانشگاه تهران، به پیشبرد اهداف علمی دانشگاه تهران.

   
مهندس ابراهیم جمیلی (متولی بنیاد نیکوکاری جمیلی)
مورد اهدا: بورسیه ۷۰۰ دانشجوی برتر کارشناسی دانشگاه به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۸- ۱۳۹۵، حمایت از ۱۰۰ دانشجو (ایده‌های کارآفرینانه) دانشگاه تهران به مبلغ ۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷، کمک مالی بابت بهسازی سیستم تهویه هوای موزه پردیس علوم به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷، اهدای کمک نقدی برای تأمین هزینه‌های اجرایی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷، کمک مالی به بهسازی موزه جانورشناسی پردیس علوم به مبلغ ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ تأمین هزینه‌های جاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷، کمک مالی برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۳۲ میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، کمک مالی به پویش تأمین نیازهای ضروری خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶، کمک به احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶، اهدا مبلغ ۱ میلیارد ریال به اندوخته نیکوکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵، اهدای کمک نقدی به پویش تأمین نیازهای ضروری خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران به میلغ ۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی و آموزشی دانشگاه و اعطای بورس به دانشجویان.
   

دکتر شادی جمیلی
مورد اهدا: اهدا مبلغ ۱ میلیارد ریال به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷، اهدای کمک نقدی به پویش تأمین نیازهای ضروری خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران به مبلغ ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۶.
شروط اهدا: کمک به ارتقا گسترش و روزآمد سازی امکانات و تجهیزات مورد نیاز دانشجویان.

   

دکتر محمدرضا حافظی (رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و عضو هیأت امنا بنیاد)
مورد اهدا: بورسیه ۱۲۵ نفر دانشجوی برتر به مبلغ ۲ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و اعطای بورس به دانشجویان.

   

سیدرضا حجازی
مورد وقف: مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال در اختیار دانشکده منابع‌طبیعی.
شروط وقف: اعطای وام به دانشجویان برجسته نیازمند که به صورت معوض یا بلاعوض هزینه شود.

   

ابراهیم حسینی‌نژاد
مورد اهدا: کمک به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

رضا حمیدی (بنیانگذار شرکت چرم و فرش مشهد)
مورد اهدا: پرداخت ۵ میلیارد ریال برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

حاج حسین حیدری
مورد اهدا: بورسیه ۵۰ دانشجو به مبلغ ۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵، کمک به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵، کمک به حساب اندوخته همیاری به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و اعطای بورس به دانشجویان.

   

حاج محمدحسن خداوردی (متولی بنیاد فرهنگی خداوردی)
مورد اهدا: بورسیه ۲۶۲ دانشجوی برتر کارشناسی دانشگاه تهران به مبلغ ۵ میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و اعطای بورس به دانشجویان.

   

فاطمه خیرالهی
مورد وقف: دو باب ساختمان مسکونی.
شروط وقف: کمک و مساعدت و اسکان دانشجویان دختر شهرستانی در رشته روان‌شناسی.

   

مهندس هدایت‌الله دهش
مورد وقف: احداث خوابگاه دخترانه سارا پردیس دانشکده‌های فنی.
شروط وقف: کمک به ارتقا گسترش و روزآمدسازی امکانات تجهیزات و فضای آموزشی.

   

یحیی دهقانی (انتشارات مبتکران)
مورد اهدا: بورسیه ۱۰۰ دانشجو برتر دانشگاه به مبلغ ۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

   

رضا رضایی
مورد اهدا: پرداخت ۵ میلیارد ریال برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

علی روحی
مورد اهدا: اهدای یک باب مغازه به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

فاطمه زاهدی
مورد وقف: شش دانگ سه باب آپارتمان.
شروط وقف: ایجاد خوابگاه دانشجویی برای دختران دانشجو، پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دختر واجد شرایط، ایجاد کانون مشاوره دانشجویی دختران و دایر نمودن درمانگاه زنان و زایمان برای استفاده مستمندان و نیازمندان با اولویت کارکنان دانشگاه تهران.

   

ابوالقاسم و محمود سپهر
مورد وقف: بخشی از مستغلات.
شروط وقف: حجرات و دکاکین واقع در سرای رشتی بازار بزرگ تهران به منظور کمک هزینه دانشجویان بی‌بضاعت دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، ایجاد خوابگاه و کتابخانه برای دانشجویان.

   

حوری سپهری
مورد وقف: اهدای ۱ میلیارد ریال به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران با نیت اختصاص منافع حاصل از آن به آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری دانشکده زیست‌شناسی پردیس علوم در سال ۱۳۹۸.
شروط وقف: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

   

حاج حمیدرضا شاه‌حسینی (متولی بنیاد فرهنگی شاه‌حسینی)
مورد اهدا: بورسیه ۴۴۰ دانشجوی برتر کارشناسی دانشگاه تهران به مبلغ ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در سال‌های ۱۳۹۵،۱۳۹۶،۱۳۹۷،۱۳۹۸ کمک مالی به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷، کمک به گروه تئاتر دانشجویی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به مبلغ ۵۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶، کمک مالی برای احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به مبلغ ۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶، کمک مالی به پویش تأمین نیازهای ضروری خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶، کمک به برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان در مسجد دانشگاه، به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و اعطای بورس به دانشجویان.

   

هدایت‌اله شنتیایی
مورد وقف: وقف ۱۸ قطعه زمین در هشتگرد کر ج به نام پردیس کشاورزی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع.
شروط وقف: تأسیس، راه‌اندازی و توسعه دانشکده‌های وابسته به پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی به منظور آموزش رشته‌ها و شاخه‌های تخصصی کشاورزی و منابع‌طبیعی.

   

فتح‌الله عباد
مورد وقف: کلیه آثار و تابلوهای نفیس و ارزشمند هنری (۵۸ عدد) و منزل مسکونی استاد که توسط خواهر ایشان بانو شریف عباد به دانشگاه تهران اهدا شده است.
شروط وقف: استفاده و مطالعه دانشجویان و علاقه‌مندان هنر.

   

شریف عباد
مورد وقف: شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت عرصه ۵۲۴ متر مربع و مساحت اعیانی ۹۰۰ متر مربع.
شروط وقف: استفاده به عنوان مهد کودک، خانه سالمندان، سکونت دانشجویان، امور بهیاری، پرستاری، توانبخشی و درمانی.

   

ابراهیم عسگریان دماوندی
مورد اهدا: کمک به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۳
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

محمد عطاردیان
مورد اهدا: اهدای مالی برای ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶، انجام تعهد کالایی به دانشکده کار آفرینی به مبلغ ۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

ناصر عطایی
مورد وقف: شش دانگ یک باب ساختمان و شش باب مغازه ساخته شده در آن.
شروط وقف: پس از وضع هزینه‌های مرتبط با عین موقوفه به مصرف هزینه تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی و یا احداث ساختمان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رسیده شود.

   

بانو میرزابیگم غریب‌زاده
مورد وقف: شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۶/۲۵ متر مربع.
شروط وقف: استفاده از موقوفه به عنوان کتابخانه نسخ خطی متعلق به دانشگاه تهران.

   

سید امیرحسین فردوس
مورد وقف: یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۴۵/۷۰ متر مربع واقع در بخش ۱۰ تهران همراه با طلا و جواهرات و وجوه ارزی و ریالی.
شروط وقف: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و اعطای بورس به دانشجویان.

   

رضا فرد قاسمی
مورد وقف: ۵ هکتار از زمین‌های باغ و یک ثلث از دارایی موصی اعم از منقول و غیر منقول.
شروط وصیت: احداث و تأسیس دانشگاه.

   

محمود فرد قاسمی
مورد اهدا: کمک به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

مهدی فضلی (گروه صنعتی گلرنگ)
مورد اهدا: بورسیه ۱۰۹ دانشجوی ایرانی و ۱۶۳ دانشجوی بین‌الملل دانشگاه تهران به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷،۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، بورسیه ۵ دانشجوی زلزله‌زده کرمانشاه به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

   

محمدمهدی فنایی
مورد اهدا: کمک به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

مهندس کاظم قلم‌چی (متولی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی)
مورد اهدا: بورسیه ۲۰۰۰ دانشجوی برتر کارشناسی دانشگاه تهران به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۸-۱۳۹۴، تقبل هزینه‌های ۵ دوره گردهمایی دانشجویان بورسیه دانشگاه تهران به مبلغ ۱ میلیارد و۶۰۰ میلیون ریال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمک به تبلیغات بنیاد برای چاپ بروشور، پوستر و بنر و کتاب‌های بنیاد به مبلغ ۶ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، تجهیز کتابخانه و سالن آمفی تأتر دانشکده الهیات دانشگاه تهران به مبلغ ۴۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۷، بورسیه ۴۰ دانشجوی نابینای دانشگاه تهران به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷، بازسازی و تجهیز کتابخانه و آمفی‌تئاتر دانشکده الهیات به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷، تقبل هزینه‌های جاری بنیاد حامیان به مبلغ بیش از ۳ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷، تقبل هزینه‌های ۴ دوره گردهمایی بورسیه به مبلغ ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال در سال‌های ۱۳۹۷،۱۳۹۶،۱۳۹۵،۱۳۹۴ تجهیز سیستم وایرلس دانشکده ادبیات به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۳، تجهیز مرکز انفورماتیک دانشکده فنی کاسپین- پردیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳، تأسیس کتابخانه شماره ۲ دانشکده فنی به متراژ ۶ هزار متر مربع در سال ۱۳۹۱.
شروط اهدا: گسترش دانش و آموزش، اعطای بورس به دانشجویان و توسعه مراکز دانش.

   

منصوره کاظمی
مورد وقف: شش دانگ یک باب آپارتمان.
شروط وقف: استفاده به عنوان مکان‌های آموزشی و فرهنگی.

   

عادله کاظمی‌فرد
مورد وقف: یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران و یک دستگاه آپارتمان در جزیره کیش به همراه طلا و جواهرات و وجوه ارزی و ریالی و مبلغ ۴ میلیارد ریال.
شروط وقف: کمک به پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و اعطای بورس به دانشجویان رشته‌های مورد نظر و نیز ساخت خوابگاه دانشجویان زن.

   

بانو عطیه کسروی
مورد وقف: شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی آن به مساحت ۱۵۷۵۰ متر مربع.
شروط وقف: برای توسعه امور فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی در رشته‌های مختلف علوم.

   

محمدرضا تقی گنجی
مورد اهدا: کمک به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۴ میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

غلامعلی محمدی و اعظم عباسی
مورد وقف: شش دانگ یک باب خانه که بعداً به صورت پاساژ با ۵۰ باب مغازه واقع در منطقه بازار، کوچه تکیه دولت ساخته شده است.
شروط وقف: اعتلای دانش بشری در کلیه رشته‌های مختلف علوم، تهیه و تخصیص جوایز رتبه اول و فارغ‌التحصیلان، محققان، مخترعان و مکتشفان، همچنین اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان مستعد بی‌بضاعت که قصد ازدواج داشته باشند و یا به علت حادثه‌ای دچار مشکل مالی شده‌اند.

   

اقدس‌الملوک مصطفوی رجالی (بهرامی)
مورد وقف: شش دانگ دو باب عمارت.
شروط وقف: احداث، ایجاد و تأسیس درمانگاه یا مؤسسات آموزشی یا دانشجویی وابسته به دانشگاه تهران.

   

دکتر عباس مصلی‌نژاد (مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد)
مورد اهدا: کمک به بهسازی ساختمان مرکز گزینش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸، احداث زمین چمن مصنوعی دانشکده علوم اجتماعی (به متراژ حدوداً ۱۰۰۰ مترمربع) و کمک به بهسازی فضاهای عمومی دانشکده علوم اجتماعی (به متراژ ۴۰۰ مترمربع) در سال ۱۳۹۸، بازسازی و تجهیز سالن آمفی‌تأتر و کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۹۷( به متراژ ۱۵۰۰ مترمربع)، بازسازی و تجهیز ساختمان بنیاد حامیان دانشگاه در سال ۱۳۹۵ (به متراژ ۱۳۰۰ مترمربع)، احداث زمین چمن فوتسال دانشکده مدیریت در سال ۱۳۹۴ (به متراژ ۱۲۰۰ مترمربع)، احداث ساختمان دانشکده مکانیک پردیس فنی در سال ۱۳۹۴ (به متراژ ۲۱۲۴۰ مترمربع)، ساخت حصار مجموعه خوابگاه‌های دخترانه شهید چمران در سال ۱۳۹۲ (به طول ۵۰۰ متر)، احداث ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت در سال ۱۳۹۰ (به متراژ ۴۸۰۰ مترمربع)، بازسازی طبقات اول و دوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۸۸ (به متراژ ۳۲۰۰ مترمربع)، احداث خوابگاه حضرت علی (ع) – ۲۶۲ تختخوابی در سال ۱۳۸۷( به متراژ ۳۲۰۰ مترمربع)، احداث خوابگاه حضرت فاطمه زهرا (س) – ۱۳۲ تختخوابی پردیس کشاورزی در سال ۱۳۸۷ (به متراژ ۲۸۰۰ مترمربع)، احداث خوابگاه دانشجویی آریو مصلّی‌نژاد- ۲۶۲ تختخوابی در سال ۱۳۸۵ (به متراژ ۳۲۰۰ مترمربع)، بورسیه تحصیلی ۳۵۰ دانشجوی نخبه دانشگاه تهران از طریق بنیاد حامیان دانشگاه تهران.
شروط اهدا: کمک به ارتقا گسترش و روزآمد سازی امکانات، تجهیزات، فضاها و مکان‌های آموزشی و فرهنگی، اسکان دانشجویان، پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه.

   

حاج غلامحسین مطهری اصل
مورد اهدا: حمایت مالی بالای ۱۰ میلیارد ریال به صندوق قرض‌الحسنه دانشجویی فنی‌یار، کمک به دانشکده مهندسی شیمی بابت تجهیز آزمایشگاه‌های شیمی.
شروط اهدا: کمک به گسترش و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فضای آموزشی.

   

ایراندخت مفخم
مورد وقف: دو دستگاه ساختمان.
شروط وقف: توسعه مراکز دانش در کشور.

   

دکتر محسن مقدم
مورد وقف: دو باب عمارت در خیابان جمهوری و اشیای داخل آن (موزه مقدم،) وقف شش دانگ سه دهانه مغازه با زیر زمین و انباری و طبقه فوقانی به دانشگاه تهران، وقف شش دانگ ۶ دهانه مغازه.
شروط وقف: استفاده دانشجویان و محققان دانشکده هنرهای زیبا و مؤسسه باستان‌شناسی.

   

غلامعلی ملول
مورد اهدا: اهدا ۱۳ تخته فرش و ۱۲۰ شیء قلمزنی نقره.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.

   

مهندس سیدعباس موسوی‌رهپیما (بنیانگذار گروه صنعتی فومن شیمی و عضو هیأت امنا بنیاد)
مورد اهدا: ساخت مجموعه اداری، مجموعه کامل ورزشی و مجموعه فرهنگی (آمفی‌تئاتر و..) با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸، ساخت سالن ورزشی و نمازخانه دانشکده فنی فومن به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷، بورسیه ۲۹ دانشجوی برتر دانشگاه تهران به مبلغ ۵۸۰ میلیون ریال درسال ۱۳۹۶، ساخت و تجهیز کامل دانشکده فنی فومن.
شروط اهدا: گسترش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در شهر فومن از طریق تأسیس راه‌اندازی، اداره و توسعه دانشکده فنی فومن تحت نظر پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران بر اساس توافقنامه فی‌مابین.

   

حاج محمد نمازی
مورد وقف: اختصاص ۳۱۴۶ متر مربع از اراضی موقوفه بیمارستان نمازی شیراز به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
شروط وقف: ایجاد رصدخانه شیراز برای مطالعه قمرهای مصنوعی.

   

مهندس فرخ هاشم‌زاده فلاح
مورد اهدا: حمایت مالی بالای ۱ میلیارد تومان به ساخت خوابگاه دخترانه دانشکده فنی فومن.
شروط اهدا: کمک به ارتقاءگسترش و روزآمدسازی امکانات تجهیزات و فضای آموزشی.

   

محمد صدر هاشمی‌نژاد
مورد اهدا: کمک به ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی به مبلغ ۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷.
شروط اهدا: پیشبرد اهداف علمی، آموزشی دانشگاه و توسعه مراکز دانش.