بهمن یزدی صمدی

تعداد بازدید:۶۹۷۹
بهمن یزدی صمدی

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، قصر شیرین

رشته تخصصی: فیزیولوژی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، سرپرست گروه برنامه‌ریزی کشاورزی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ آموزش عالی، رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، معاون تحقیقاتی و آموزشی وزارت کشاورزی، چهره ماندگار عرصه علوم کشاورزی در سال ۱۳۸۰، رئیس دانشگاه تهران از ۱۷ آبان ۱۳۶۲ تا ۱۲ تیر ۱۳۶۴.

برخی از آثار: اصلاح نباتات زراعی، طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ژنتیک، ترجمه اصول تولید گیاهان زراعی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران