بهمن یزدی صمدی

تعداد بازدید:۱۱۲۴۶
بهمن یزدی صمدی

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، قصر شیرین

رشته تخصصی: فیزیولوژی
 

بهمن یزدی صمدی استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و معاون تحقیقاتی و آموزشی وزارت کشاورزی است.
او از دانش‌آموختگان مقطع لیسانس رشته کشاورزی عمومی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران است. مقطع فوق لیسانس را در رشته‌ی اگرونومی و مقطع دکتری را در رشته‌ی ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه کالیفرنیا گذراند. دوره‌ی فوق دکتری را نیز در دانشگاه ایلینویز ایلات متحده آمریکا سپری کرد. ایشان در دانشگاه تهران دروسی چون اصلاح نباتات، ژنتیک عمومی، طرح آزمایش‌های کشاورزی، موتاسیون و اصلاح نباتات، ژنتیک تکمیلی، آمار و احتمالات، آمار بیولوژی، طرح آزمایش‌های تکمیلی و ژنتیک مولکولی را تدریس می‌کنند. بررسی ۶۴ رقم یونجه ایرانی و خارجی از لحاظ عملکرد و سایر صفات مهم زراعی، طرح تحقیقاتی «بررسی صفات مهم آگرنومیکی یونجه»، طرح تحقیقاتی «بررسی مقایسه‌ای ارقام حاصل از کلون، گرده افشانی آزاد و خود گشنی در یونجه»، طرح تحقیقاتی «اصلاح عدس» و «بررسی مقاومت گندم به سرما»، گوشه‌ای از طرح‌های تحقیقاتی اجراشده توسط استاد یزدی صمدی هستند.
ریاست دانشگاه تهران، مدیریت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران و مدیریت گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران در سوابق اجرایی آن استاد بزرگ به چشم می‌خورد. عضویت در انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران، انجمن ژنتیک ایران، انجمن بیوتکنولوژی ایران، انجمن آگرونومی آمریکا و انجمن علوم زراعی آمریکا از جمله فعالیت‌های آن استاد برجسته است.
اصلاح نباتات زراعی، طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ژنتیک، ترجمه اصول تولید گیاهان زراعی و نگارش مقالات متعدد فارسی و انگلیسی در کارنامه‌ی علمی آن استاد ممتاز دانشگاه تهران می‌درخشد.
دکتر بهمن یزدی صمدی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، محقق برجسته دانشگاه تهران و محقق برگزیده کشوری وزارت علوم است که در سال ۱۳۸۰ به عنوان چهره‌ی ماندگار شناخته شده است.

 

 

مشاهیر دانشگاه تهران