جلال‌الدین همایی

تعداد بازدید:۲۰۲۸
جلال‌الدین همایی

سال و محل تولد: اول فروردین ۱۲۷۷، اصفهان

رشته تخصصی: فقه و حقوق، ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد برجسته دانشگاه تهران، تدریس در مدرسه دارالفنون، مدرسه عالی حقوق و دوره دکتری دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات، عضو فرهنگستان ایران، بزرگداشت و تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۷۹.

برخی از آثار: تاریخ ادبیات ایران، تصحیح معیار العقول، رساله شعوبیه، غزالی نامه، مقدمه اخلاق ناصری، مختاری‌نامه، تاریخ اصفهان، مولوی نامه، رساله تصوف در ایران، تصحیح التفهیم‌لصناعه التنجیم، ابوریحان بیرونی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران