سعید نفیسی

تعداد بازدید:۴۵۳۳
سعید نفیسی

سال و محل تولد: ۱۲۷۴، تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال ۱۳۱۳، عضو پیوسته فرهنگستان ایران و شورای فرهنگی، تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های هند، پاکستان، افغانستان، لبنان و فرانسه، نویسندگی در ادبیات معاصر.

برخی از آثار: احوال و اشعار رودکی، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری، برخی از آثار گمشده ابوالفضل بیهقی، تصحیح تاریخ بیهقی، تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، تصحیح دیوان انوری و نگارش بیش از ۶۰ کتاب و رساله.

 

مشاهیر دانشگاه تهران