ابراهیم نعمت‌اللهی

تعداد بازدید:۱۸۰۲
ابراهیم نعمت‌اللهی

سال و محل تولد: ۱۲۸۲، اصفهان

رشته تخصصی: پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استادی کرسی فیزیولوژی و رئیس آزمایشگاه فیزیولوژی در سازمان نوین دانشکده پزشکی، سرپرستی دانشکده‌های پزشکی ولایات، عضو کمیسیون پزشکی فرهنگستان ایران، عضو کمیسیون پزشکی شورای عالی فرهنگ،
تأسیس انجمن آندوکرینولوژی ایران، تأسیس انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

برخی از آثار: فیزیولوژی شامل مباحث تغذیه، فیزیولوژی شامل مباحث ترشحات خارجی، فیزیولوژی شامل مباحث فیزیولوژی عمومی و خصوصی، نگارش مقالات بسیار در مجلات مختلف پزشکی و عمومی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران