هوشنگ نظامی

تعداد بازدید:۶۱۶۶
هوشنگ نظامی

سال و محل تولد: ۱۲۹۱، تهران

وفات: ۱۳۷۱

رشته تخصصی: داروسازی

هوشنگ نظامی استاد و مسئول کرسی فارماکولوژی و فارماکودینامی دانشکده پزشکی، رئیس اداره دارویی وزارت بهداری، بازرس دارویی بیمارستان‌های دانشکده پزشکی و رئیس سندیکای داروسازان ایران است.
او در دانشکده داروسازی پاریس به تحصیل پرداخت. هم‌زمان با فراگیری علم، در داروخانه لزور پاریس و در کارخانه و آزمایشگاه‌های داروسازی و میکروب‌شناسی و شیمیایی کواپراسیون فارماسوتیک فرانسه و در آزمایشگاه شیمی بیولوژی مدرسه پلی تکنیک پاریس مشعول به کسب تجربه و تخصص بود. پایان‌نامه‌ی وی پیرامون تریاک ایران، تحت نظر پروفسور ماسکره تهیه و تصویب شد و دانش‌نامه داروسازی پاریس را دریافت نمود. ایشان از استادان به‌نام دانشگاه تهران بودند که از سوی دانشکده به منظور فرصت مطالعاتی راهی فرانسه شد و در آن ایام دوره‌های فارماکودینامی- فارماکوتکنیک و آزمایشگاه کنترل داروهای فرانسه را گذرانده و گواهی‌‌نامه‌ی معتبری دریافت نمود. به مدت ۶ ماه با پروفسور هازارد همکاری داشته و مقالاتی در مجلات علمی فرانسه منتشر کردند. همچنین پیرامون طرز کنترل داروها با روش‌های جدید نیز پژوهش کرده و با همکاری پروفسور دوفانژ مقاله‌ای پیرامون راه جدید اندازه‌گیری استانیلید به شکل تری برموانیلین در انال فارماسوتیک فرانسه چاپ کرد.
 

 

مشاهیر دانشگاه تهران