هوشنگ نظامی

تعداد بازدید:۳۶۵۵
هوشنگ نظامی

سال و محل تولد: ۱۲۹۱، تهران

رشته تخصصی: داروسازی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد و مسئول کرسی فارماکولوژی و فارماکودینامی دانشکده پزشکی، استادکرسی فارماکولوژی و داروشناسی دانشکده‌های پزشکی و داروسازی، دریافت عنوان پروفسور شارژه دو کنفرانس از دانشکده داروسازی پاریس، رئیس اداره دارویی وزارت بهداری، بازرس دارویی بیمارستان‌های دانشکده پزشکی، رئیس سندیکای داروسازان ایران، عضو شورای عالی بهداشت شهر تهران.

 

مشاهیر دانشگاه تهران