محمد نصیری

تعداد بازدید:۲۰۸۳
محمد نصیری

سال و محل تولد: ۱۲۸۵، اصفهان

رشته تخصصی: اقتصاد، حقوق

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اخذ درجه دکتری حقوق خصوصی و دکتری اقتصاد از دانشکده حقوق پاریس، رئیس دانشکده حقوق به مدت چهار سال، تدریس حقوق بین‌الملل خصوصی در دانشکده حقوق، اجرای طرح تحقیقاتی بررسی «موانع سازمانی و مقرراتی توسعه اقتصادی ایران»، بررسی تفصیلی قانون حاکم بر قراردادها، احوال شخصیه و حقوق ارثیه در حقوق ایران، مدیرکل بانک ملی ایران، عضو کمیسیون‌های مختلف حقوقی وزارت دادگستری و مؤلف حقوق بین‌الملل خصوصی، تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران.

 

مشاهیر دانشگاه تهران