سید حسین نصر

تعداد بازدید:۴۳۵۹
سید حسین نصر

سال و محل تولد: ۱۳۱۲، تهران

رشته تخصصی: فلسفه

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد فلسفه و تاریخ علوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رئیس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی، سرپرست برنامه دکتری دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رئیس شورای عالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، اولین رئیس هیات مدیره مؤسسه فرهنگی منطقه‌ای، عضو شورای عالی فرهنگ از بدو تأسیس، عضو انجمن فلسفه و علوم انسانی ایران.

برخی از آثار: جوان مسلمان و دنیای متجدد، معرفت و امر قدسی، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، آرمان‌ها و واقعیات اسلامی، هنر اسلامی و معنویت، مقدمه‌ای بر اصول جهان‌شناسی اسلامی، هنر مقدس در فرهنگ ایرانی، سنت عقلانی اسلامی در ایران، علم و تمدن در اسلام، علم در اسلام.