مجتبی مینوی

تعداد بازدید:۳۵۵۵
مجتبی مینوی

سال و محل تولد: ۱۲۸۲، تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مسئول علمی بنیاد شاهنامه فردوسی، سرپرستی تیم استخراج کنندگان لغات از متون قدیم برای تدوین لغت نامه تاریخی فارسی، تنظیم فهرست برای نسخ خطی فارسی کتابخانه معروف
چستربیتی (در شهر دوبلین ایرلند)، تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۸۰.

برخی از آثار: کشف دو لوح تاریخی همدان، تصحیح دیوان ناصرخسرو، اطلال شهر پارسه، کشف الواح تاریخی بنای تخت جمشید، نوروزنامه، مازیار، ویس و رامین، اقبال لاهوری شاعر پارسی پاکستان، عیون الحکمه، فردوسی و شعر او، تحریمه القلم، نامه تنسر.

 

مشاهیر دانشگاه تهران