عبدالحسین میرسپاسی

تعداد بازدید:۳۵۱۴
عبدالحسین میرسپاسی

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تهران

رشته تخصصی: روان‌پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده پزشکی، دریافت دانشنامه دکتری از دانشکده پزشکی دانشگاه لئون فرانسه، استاد و رئیس بخش روان‌پزشکی بیمارستان روزبه، از پیشکسوتان تعلیم روان‌پزشکی و از پیش آهنگان نهضت بهداشت روانی در ایران، رئیس هیأت مدیره جمعیت بهداشت روانی ایران، مؤسس و نایب رئیس جمعیت حمایت از ناشنوایان، رئیس بیمارستان روانی رازی، عضو شورای عالی فرهنگ، حضور و سخنرانی در چندین کنگره جهانی اعصاب و روان.

برخی از آثار: سل ارثی است یا سرایتی، هیستری از دیرگاهان تا امروز، زبان چگونگی و پریشانی آن، قانون بیماران روحی، فکر درونی و تبه کاری، روان پزشکی در چهار جلد، روان‌شناسی و رانندگی، تصلب عضلانی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران