یوسف میرایروانی

تعداد بازدید:۵۱۳۳
یوسف میرایروانی

سال و محل تولد: ۱۲۶۰، ایروان

رشته تخصصی: پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد کرسی جراحی بالینی دانشکده پزشکی، اخذ درجه دکتری از دانشگاه لوزان پاریس، مسئول تدریس جراحی بالینی در بیمارستان وزیری.

 

مشاهیر دانشگاه تهران