محمد معین

تعداد بازدید:۳۹۳۱
محمد معین

سال و محل تولد: ۱۲۹۷، رشت

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رئیس سازمان لغت نامه دهخدا، دریافت نشان عالی هنر و ادب از دولت فرانسه، رئیس کمیسیون ادبیات در سمینار جهانی تاریخ فرهنگ ایران، دریافت نشان درجه دو سپاس، دریافت نشان درجه سه علمی، دریافت نشان درجه دوم علمی.

برخی از آثار: فرهنگ بزرگ معین، برگزیده شعر فارسی، لغات فارسی ابن سینا، آئینه اسکندر، حکمت اشراق و فرهنگ ایران، برگزیده نثر فارسی، امیر خسرو دهلوی، مزدیسنا و تأثیرآن در ادبیات فارسی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران