محمدرضا مروی مهاجر

تعداد بازدید:۱۸۶۶
محمدرضا مروی مهاجر

سال و محل تولد: ۱۳۲۳، مشهد

رشته تخصصی: جنگل شناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، اخذ درجه کارشناسی ارشد جنگل داری و دکتری تخصصی جنگل شناسی از دانشگاه پلی تکنیک سویس، مشاور عالی وزارت جنگل و محیط زیست ایالت زارلند آلمان، مدیر گروه جنگل داری واقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی کرج، معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی، عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران، عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضو شاخه جنگل و محیط زیست فرهنگستان علوم ایران، عضو و رئیس شاخه جنگل و محیط زیست فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی هیأت ممیزه دانشگاه تهران.

برخی از آثار: جنگل شناسی و پرورش جنگل، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت پایدار جنگل‌های خزری، اکولوژی جنگل و نگارش بیش از ۱۶۰ مقاله در نشریه‌های داخلی و خارجی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران