سید محمدتقی مدرس رضوی

تعداد بازدید:۳۳۲۱
سید محمدتقی مدرس رضوی

سال و محل تولد: ۱۲۷۴، مشهد

رشته تخصصی: علوم ادبیه، فقه، اصول، حکمت

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی (معقول و منقول)،کسب منصب تدریس آستان قدس رضوی، تدریس در مدرسه عالی سپهسالار، استاد ممتاز دانشگاه تهران، تدریس در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

برخی از آثار: آثارعلوی در کائنات جو، چاپ اساس الاقتباس در منطق و حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی، احوال و برخی از آثار خواجه نصیر‌الدین طوسی شامل رسائل ذیل اثبات واجب، جبر و قدر، رسم و آئین پادشاهان عجم در اخذ مالیات و مصارف آن، رساله سیر و سلوک، المعجم فی معاییر اشعار العجم، تعلیقات حدیقه الحقیقه حکیم سنایی غزنوی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران