محمدرضا مخبر دزفولی

تعداد بازدید:۱۴۳۶۰
محمدرضا مخبر دزفولی

سال و محل تولد: ۱۳۴۰، دزفول

رشته تخصصی: دامپزشکی
 

محمدرضا مخبر دزفولی استاد دانشکده دامپزشکی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
او دارای دکتری عمومی دامپزشکی و مدرک دکتری تخصصی در طب داخلی دامپزشکی از دانشگاه تهران است. ایشان دوره‌های ادبیات عرب و منطق و فلسفه را با شوق فراوان نزد علمای اسلامی فراگرفته و به زبان‌های عربی و انگلیسی تسلط کامل دارد. وی از استادان به‌نام دانشگاه تهران است که دانشجویان خوبی را در عرصه علم دامپزشکی تربیت کرده است. دکتر دزفولی پیرامون سرقت‌های علمی نسبت داده شده به دانشمندان ایرانی نیز می‌گوید: تاریخ علم را غربی‌ها آن‌گونه که خواسته‌اند نگاشته‌اند و به همین دلیل در این نگاه غرب مبدا و منشأ همه علوم است. همین نگاه را امروز در تهمت به "سرقت علمی" به دانشمندان کشورمان مشاهده می‌کنیم. هیچ کس منکر برخی تخلفات علمی در کشور نیست، اما غربی‌ها در این تخلفات کارنامه بدتری دارند. آن استاد نیز بر این باور است که: پیشرفت‌های علمی کشور در سال‌های بعد از انقلاب اعجاب‌آور بوده و این پیشرفت‌ها امروز هدف و آماج دشمنی‌هاست. این دشمنی‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت‌های ما بسیار بیشتر از توقع دشمنان بوده است و برای کمرنگ کردن این پیشرفت‌ها به بی‌اخلاقی‌های فراوانی دست زده‌اند.البته برخی انتقادات وجود دارد که لازم است، ولی منتقدان دلسوز هم باید از پیشرفت‌های علمی حمایت و پشتیبانی کنند.
عضویت در شورای پژوهش‌های علمی کشور، فعالیت به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و همچنین عضویت در هیأت امناهای دانشگاه تهران، انستیتو پاستور ایران و بنیاد نخبگان ایران، از جمله فعالیت‌هایی اجرایی مهم آن استاد بزرگ است.
آن استاد گران‌قدر به عنوان چهره ماندگار عرصه دامپزشکی در سال ۱۳۸۹ معرفی شده است.

 

 

مشاهیر دانشگاه تهران