کریم مجتهدی

تعداد بازدید:۳۱۴۲
کریم مجتهدی

سال و محل تولد: ۱۳۰۹، تبریز

رشته‌تخصصی: فلسفه

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اخذ درجه دکتری فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه، تدریس فلسفه و زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه‌ها، استاد دانشگاه تهران، چهره ماندگار عرصه فلسفه در سال ۱۳۸۰.

برخی از آثار: فلسفه نقادی کانت، سیدجمال‌الدین اسدآبادی و تفکر جدید، درباره هگل و فلسفه او، پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل، نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر در جهان غرب، دونس اسکوترس و کانت به روایت هایدگر، منطق از نظر هگل، مدارس و دانشگاه‌های اسلامی و غربی در قرون وسطی، آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب.

 

مشاهیر دانشگاه تهران