جلال‌الدین مجتبوی

تعداد بازدید:۵۳۹۳
جلال‌الدین مجتبوی

سال و محل تولد: ۱۳۰۷، تهران

وفات: ۱۳۷۸

رشته تخصصی: فلسفه 

جلال‌الدین مجتبوی استاد فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.
او در رشته فلسفه و علوم‌ تربیتی‌ در دانشگاه تهران به تحصیل در مقطع لیسانس پرداخت. مدرک دکتری را نیز در از دانشگاه تهران و با دفاع از رساله‌ای پیرامون «خدا در فلسفه‌ ارسطو و ابن‌ سینا» اخذ نمود. او شاگرد خلف استادان بزرگی چون محمدحسین فاضل‌ تونی‌، عصار، دکتر صدیق و دکتر یحیی مهدوی‌ بود. دکتر مجتبوی همچنین کنگره‌های‌ اقبال‌ لاهوری‌، بزرگداشت فردوسی‌ و کنگره‌ جغرافیا را برگزار کرد.
ترجمه‌ی «برگزیده کلیات فلسفه‌» در هفت فصل به مسائلی پیرامون علم اخلاق، فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ اُولی، فلسفۀ دین، نظریه شناسایی، منطق و فلسفۀ معاصر پرداخته است. این کتاب برای دانشجویان و کسانی که قصد آشنایی با افکار و آرا فیلسوفان غربی را دارند، سودمند است. در ترجمه‌ی «اخلاق اسلامی»، علاوه بر مباحث عملی و دینی، به مباحث عقلی نیز پرداخته است. بررسی رساله فیدون‌، فلسفه یا پژوهش حقیقت‌، کلیات فلسفه و تاریخ فلسفه نیز از دیگر آثار آن استاد بزرگ است.
آن استاد برجسته در ۱۳۶۸ به جایگاه استاد ممتازی دست یافت.

 

مشاهیر دانشگاه تهران