فتح‌الله مجتبایی

تعداد بازدید:۳۷۲۶
فتح‌الله مجتبایی

سال و محل تولد: ۱۳۰۶، تهران

رشته تخصصی: تاریخ ادیان

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، اخذ درجه دکتری تاریخ ادیان و فلسفه شرق از دانشگاه هاروارد، تحصیل تاریخ تطبیقی ادیان در مرکز مطالعات ادیان جهان آمریکا، تدریس تاریخ ادیان، عرفان تطبیقی، روش شناسی، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین و متون عرفانی در دانشکده الهیات، عضو هیأت علمی بنیاد دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار عرصه تاریخ ادیان در سال ۱۳۸۱، دریافت نشان درجه یک فرهنگ و هنر از رئیس جمهوری در سال ۱۳۸۳، تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۷۹.

برخی از آثار: شعر جدید فارسی، چیترا و گزیده اشعارتاگور، بوطیقا، هنر شاعری، ترجمه گزیده اشعار رابرت فراست، طوطی‌نامه، تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی، رأی و برهمن، روضه العقول (مرزبان‌نامه بزرگ)، عصر طلایی یونان و فلسفه و هنر آن، لغت دری و نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران