حسین گل گلاب

تعداد بازدید:۳۷۹۲
حسین گل گلاب

سال و محل تولد: ۱۲۷۴، تهران

رشته تخصصی: علوم طبیعی (گیاه‌شناسی)

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده علوم و دانشکده پزشکی، استاد گیاه‌شناسی علمی و عملی پزشکی، تدریس علوم طبیعی در مدرسه دارالفنون، تدریس گیاه‌شناسی در دبیرستان نظام و دانشکده پزشکی، تدریس فیزیولوژی گیاهی در دانشسرای عالی و گیاه‌شناسی در دانشکده پزشکی، استاد کرسی بیولوژی گیاهی دانشکده پزشکی، رئیس آزمایشگاه بیولوژی گیاهی، معاون دانشکده پزشکی، عضو پیوسته و سردبیر فرهنگستان زبان، اولین استاد ممتاز دانشگاه تهران.

برخی از آثار: راهنمای گیاهی، گیاه‌شناسی پزشکی، فرهنگ گیاهان معمولی و دارویی، نباتات ایران، فرهنگنامه بیولوژی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران