ابوالقاسم گرجی

تعداد بازدید:۶۴۲۵
ابوالقاسم گرجی

سال و محل تولد: ۱۳۰۰، تهران

وفات: ۱۳۸۹

رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی

ابوالقاسم گرجی استاد برجسته دانشکده الهیات و حقوق، مدیرگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، سرپرست بخش حقوق کشورهای اسلامی و عضو هیأت علمی و امنای دایره‌المعارف بزرگ اسلام است.
او از محضر بزرگانی چون سید محمد قصیر، شیخ محمدحسین بروجردی، آیت‌الله آقا شیخ محمدرضا تنکابنی و آیت الله آقا میرزا محمدعلی شاه آبادی، کسب فیض کرده بود. وی در دانشکده معقول و منقول (الهیات) حضور یافت و مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی و با دفاع از رساله‌ای پیرامون عمومات عقود و ایقاعات، دکتری خود را دریافت کرد.
آن استاد به قلم رسا و شیوای خود آثاری چون تاریخ پیامبر اسلام (تکمله)، تاریخ فقه و فقها، حقوق جزای اختصاصی، آیات الاحکام، دیات و جامع الشتات، الصرف و النحو و القرائه و تفسیر جوامع الجامع جلدی) را پدید آورده است.
کتاب تحقیقی «‌تصحیح جوامع الجامع‌» به عنوان کتاب برگزیدۀ ممتاز ده سالۀ اول انقلاب انتخاب شد. همچنین به عنوان چهره‌های ماندگار سال ۱۳۸۱ به جامعه‌ی علمی معرفی شد و توفیق یافت نشان درجه یک علمی از رئیس جمهور را دریافت کند.

 

مشاهیر دانشگاه تهران