ابوالقاسم گرجی

تعداد بازدید:۳۸۳۳
ابوالقاسم گرجی

سال و محل تولد: ۱۳۰۰، تهران

رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد برجسته دانشکده الهیات و حقوق، مدیرگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، سرپرست بخش حقوق کشورهای اسلامی در حدود ۳۰ سال، عضو هیأت علمی و امنای دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، دارنده نشان درجه یک دانش از رئیس جمهور، چهره ماندگار عرصه فقه و حقوق اسلامی در سال ۱۳۸۱، رئیس دانشگاه تهران از ۸ مهر ۱۳۶۰ تا ۱۹ خرداد ۱۳۶۱.

برخی از آثار:  تاریخ پیامبر اسلام (تکمله)، تاریخ فقه و فقها، حقوق جزای اختصاصی، آیات الاحکام، دیات و جامع الشتات، الصرف و النحو و القرائه، تفسیر جوامع الجامع جلدی)، منابع و قواعد فقه و دارای بیش از ۱۰۰ مقاله.

 

مشاهیر دانشگاه تهران