پرویز کردوانی

تعداد بازدید:۲۶۹۹
پرویز کردوانی

سال و محل تولد: ۱۳۱۰، گرمسار

رشته تخصصی: کشاورزی (عمران کویر)

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده جغرافیا، مدیر کل دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه، رئیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی، عضو مجامع علمی داخلی و بین‌المللی نظیر: شبکه آب خاورمیانه، هیأت امنای صلح سبز، هیأت مدیره بنیاد مطالعات آسیایی، کمیته بیابان‌زدایی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران، کسب رتبه دوم کارایی علمی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه در دهه هفتاد، چهره ماندگار عرصه عمران کویر در سال ۱۳۸۴، استاد نمونه دانشگاه سال ۱۳۷۷.

برخی از آثار: جغرافیای خاک، حفاظت خاک، مناطق خشک، اکوسیستم جلد)، منابع و مسائل آب در ایران جلد)،‌ژئوهیدرولوژی، خشکسالی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران