علیرضا فیض

تعداد بازدید:۳۴۶۰
علیرضا فیض

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، قم

رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلام

فعالیت‌ها و افتخارات:
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، همکاری با دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تربیت مدرس، دانشگاه قضائی دادگستری، دانشگاه افسری و دانشگاه آزاد اسلامی، همکاری با مؤسسه لغت نامه دهخدا، عضو مجمع التقریب بین المذاهب اسلامیه، عضو بخش علوم اسلامی فرهنگستان علوم، عضو هیأت برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های دروس دانشکده الهیات، استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، چهره ماندگار عرصه فقه و حقوق اسلام در سال ۱۳۸۲.

برخی از آثار: مبادی فقه و اصول، حقوق جزای عمومی اسلام، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، حقوق جزای اختصاصی (خصوصی) اسلام، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ترجمه کتاب لمعه شهید اول، ویژگی‌های اجتهاد و فقه پویا، مشارکت در تنظیم و تألیف ۱۲ جلد از لغت نامه دهخدا، و نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران