نصرالله فلسفی

تعداد بازدید:۲۴۹۶
نصرالله فلسفی

سال و محل تولد: ۱۲۸۰، تهران

رشته تخصصی: تاریخ

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدیر و سرپرست مجلات اداری پست و تلگراف، تعلیم و تربیت، مجله دانشسرای عالی، مجله ادبی مهر و روزنامه هفتگی امید، دریافت یک قطعه نشان درجه یک کمانداتوره از دولت ایتالیا، جستجو و تحقیق و عکس‌برداری از اسناد سیاسی و تاریخی موجود در آرشیوهای کهن و موزه‌های فرانسه، اسپانیا و واتیکان.

برخی از آثار: تاریخ زندگی شاه عباس اول، تاریخ روابط ایران و اروپا در دوران صفوی، تاریخ عمومی جهان در قرن ۱۷ تا ۲۰، اصول تعلیم و تربیت، رسالات گوناگون در شرح حال نام‌آوران تاریخ ایران.

 

مشاهیر دانشگاه تهران