سید محمدکاظم عصّار

تعداد بازدید:۲۷۸۴
سید محمدکاظم عصّار

سال و محل تولد: ۱۲۵۹، تهران

رشته تخصصی: فلسفه اسلامی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی (معقول و منقول)، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی (معقول و منقول)، استاد دارالمعلمین سابق، استاد دانشگاه تربیت معلم، استاد ممتاز دانشگاه تهران و دریافت منشور استاد ممتاز، تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۸۲.

برخی از آثار: علم الحدیث، رساله وحدت وجود، رساله مبدأ، تفسیر سوره حمد، چند فقره حواشی دقیق و عالمانه از جمله تعلیقاتی بر کفایه الاصول.

 

مشاهیر دانشگاه تهران