یحیی عدل

تعداد بازدید:۲۱۴۰
یحیی عدل

سال و محل تولد: ۱۲۸۷، تهران

رشته تخصصی: پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استادکرسی جراحی عمومی دانشکده پزشکی تهران، رئیس درمانگاه و دستیار پروفسور گرگوار در فرانسه، دریافت دانشنامه دکتری و درجه لورآ و مدال نقره از دانشکده پزشکی پاریس، عضو مجمع کالبدشناسی پاریس، رئیس بخش جراحی بیمارستان ابن سینا.

برخی از آثار: مقالاتی در خصوص هماتوکولپوس با هماتومتری و هماتوسالپنکس، فیبروم و جدار رحم مثانه، فیستول کیسه صفرا، انفارکتوس معا و دقاق، نورینوم امینانس تتار، لومبوتومی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران