آلنوش طریان

تعداد بازدید:۱۶۵۸
آلنوش طریان

سال و محل تولد: ۱۲۹۹، تهران

رشته تخصصی: فیزیک

فعالیت‌ها و افتخارات: اخذ دکتری دولتی از دانشگاه سوربن فرانسه، اولین فیزیکدان زن در ایران، اولین زن که در ایران به مقام استادی رسید، رئیس بخش تحقیقات فیزیک خورشیدی مؤسسه ژئوفیزیک، اولین مدرسی که درس فیزیک خورشیدی و اختر فیزیک را ارائه داد، مادر ستاره شناسی و بنیان‌گذار نخستین رصد خانه فیزیک خورشیدی تاریخ ایران.

 

مشاهیر دانشگاه تهران