سید حسین صفایی

تعداد بازدید:۳۷۴۲
سید حسین صفایی

سال و محل تولد: ۱۳۱۲، قزوین

رشته تخصصی: حقوق خصوصی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو آکادمی بین‌المللی حقوق تطبیقی، عضو انجمن حقوق تطبیقی فرانسه، عضو انجمن بین‌المللی حقوق مؤلف آلمان، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی، عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، دریافت نشان علمی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۳.

برخی از آثار: حقوق مدنی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، حقوق خانواده، مباحثی از حقوق بین‌المللی خصوصی، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها).

 

مشاهیر دانشگاه تهران