عباس شریفی تهرانی

تعداد بازدید:۴۰۸۶
عباس شریفی تهرانی

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، تهران

رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، معاون پژوهشی برنامه‌ریزی دانشگاه تهران، استاد نمونه کشور در سال ۱۳۷۵، پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران و دریافت نشان درجه یک پژوهشی در سال ۱۳۸۰، چهره ماندگار عرصه کشاورزی در سال ۱۳۸۲، برگزیده جشنواره خوارزمی در سال ۱۳۸۳.

برخی از آثار: فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، بیماری شناسی گیاهی و نگارش بیش از ۶۰ مقاله علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران