سید علی شایگان

تعداد بازدید:۶۲۶۶
سید علی شایگان

سال و محل تولد: ۱۲۸۱، شیراز

وفات: ۱۳۶۰

رشته تخصصی: حقوق

سید علی شایگان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، یکی از رهبران جبهه ملی ایران، استاد برجسته حقوق بین‌الملل، معاون دانشکده حقوق و یکی از بنیان‌گذاران لایحه‌های دیوان قضائی بین‌الملل است.
او پیش از ورود به مدرسه عالی حقوق، فقه و اصول و حکمت آموخت. از مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی که فارغ‌التحصیل شد، به منظور به کمال رساندن دانسته‌هایش راهی فرانسه شد و هم در دانشکده حقوق لئون و هم در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس به فراگیری علم و دانش مشغول گشت. پایان‌نامه‌ی وی پیرامون «تاریخ حقوق عمومی اسلام» بود و با دفاع از آن توانست در رشته حقوق عمومی و اقتصاد، به درجه دکتری دست یابد. پس از بازگشت به وطن، تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران را آغاز کرد. آن سیاست‌مدار شناخته‌شده از جمله استادانی بود که دانشجویان را به مشارکت در امور سیاسی دعوت می‌کرد.
آن استاد برجسته، مدتی ریاست دانشکده حقوق را بر عهده داشت. دوره‌ای به جایگاه معاون وزارت فرهنگ رسید و دوره‌ای از مستشاران حقوقی وزارت دارایی بود. ایرانیان ایشان را به عنوان یکی از رهبران جبهه ملی و از بنیان‌گذاران نهضت مقاومت می‌شناسند.
اثر ارزنده‌ی آن سیاست‌مدار آگاه «حقوق مدنی» نام دارد.
 

 

مشاهیر دانشگاه تهران