محمود سیاسی

تعداد بازدید:۲۶۷۸
محمود سیاسی

سال و محل تولد: ۱۲۸۲، تهران

رشته تخصصی: دندانپزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد کرسی بیماری‌های دندان دانشکده پزشکی، رئیس قسمت دندانپزشکی بهداری آموزشگاه‌ها، دریافت نشان علمی درجه سوم از وزارت فرهنگ، عضو شورای عالی بهداشت، رئیس سندیکای دندان پزشکان، عضو انجمن علمی فرهنگستان، نماینده دانشکده پزشکی در شورای دانشگاه، ریاست فنی دندانپزشکی.

برخی از آثار: رساله در باب جلوگیری از بیماری‌های دهان و دندان و پیوره و پوسیدگی دندان، بیماری‌های دندان و درمان آن، بهداشت دهان ودندان، رساله دکتری در باب سل گوشت دندان، مقالات علمی و ابتکاری مختلف.

 

مشاهیر دانشگاه تهران