کریم ساعی

تعداد بازدید:۵۳۶۲
کریم ساعی

سال و محل تولد: ۱۲۸۹، مشهد

وفات: ۱۳۳۱

رشته تخصصی: مهندسی جنگل

کریم ساعی استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، بنیان‌گذار اولین تشکیلات منسجم جنگلبانی ایران و اولین استاد علم جنگل‌شناسی در دانشگاه تهران است.
او از جویندگان علمی بود که در جست‌وجوی دانش، با تحمل غم غربت برای تحصیل راهی فرانسه شد. در ابتدای امر در انستیتو ناسیونال آگرونومیک پاریس، به علم‌آموزی مشغول شد؛ پس از آن برای حضور در دانشگاه برکلی رهسپار آمریکا شد و در نهایت موفق به اخذ درجه فوق‌لیسانس (M. S.C)در رشته جنگل شد. وی جنگل‌های ایران را با سامان بخشیدن به اداره جنگل‌بانی و جنگل‌داری از تاراج شدن نجات داد. پارک ساعی و درختان تناور بزرگ‌ترین خیابان خاورمیانه (ولیعصر) توسط آن استاد بزرگ‌وار طراحی شده‌اند. کریم ساعی توفیق یافت تا برای اولین بار مساحت تمامی جنگل‌های ایران را تخمین بزند. استاد کریم ساعی کسی بود که اهمیت توسعه فضای سبز شهری در تهران را یادآور شد و در جهت کشت گونه‌های عرعر، سرو، کاج، چنار در تهران و اطراف آن کوشش کرد چرا که این درختان به منزله ریه‌های یک شهر صنعتی می‌دانست.
آن استاد برجسته، نشریه‌ای اختصاصی برای کارکنان بنگاه جنگل‌ها با عنوان خبرنامه‌ی بنگاه جنگل‌ها به انتشار رساند که در عرصه منابع طبیعی اولین نشریه ایرانی محسوب می‌شد. کتاب «جنگل‌شناسی» او در دو جلد که در فاصله زمانی دو سال منتشر شدند، اساس اطلاعات علمی جنگلبانان کشور را فراهم آورد.
از افتخارات شادروان استاد کریم ساعی معرفی شدن به عنوان یکی نوادر علمی از سوی مجله علمی‌تخصصی «Revul du bios» فرانسه است.
 

 

مشاهیر دانشگاه تهران