کریم ساعی

تعداد بازدید:۱۶۵۹
کریم ساعی

سال و محل تولد: ۱۲۸۹، مشهد

رشته تخصصی: مهندسی جنگل

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، بنیان نهادن اولین تشکیلات منسجم جنگلبانی‌ایران، توسعه تشکیلات جنگلبانی با سازماندهی جدید، اولین استاد علم جنگل شناسی در دانشگاه تهران، سفر به نقاط مختلف کشور و شناسایی و طبقه‌بندی جنگل‌های ایران، برداشتن گام‌های مؤثر برای جنگلکاری و توسعه فضای سبز در تهران (مانند پارک ساعی تهران)، معرفی شده به عنوان نوادر علمی از سوی مجله علمی،تخصصی «Revul du bios» فرانسه و مؤلف کتاب جنگل شناسی (دو جلد).

 

مشاهیر دانشگاه تهران