سید حسن سادات ناصری

تعداد بازدید:۲۶۴۳
سید حسن سادات ناصری

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اخذ درجه دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، همکاری با نشریاتی همچون وحید، یغما، ارمغان و آموزش و پرورش.

برخی از آثار: بدیع و قافیه، اهتمام در طبع اشعار علی اصغر حکمت، تصحیح و طبع دیوان ملأ محمّد رفیع واعظ قزوینی، تصحیح و طبع دیوان لطفعلی بیگ آذر بیگدلی، تألیف کتاب سرآمدان فرهنگ و تاریخ ایران در دوره اسلامی، صناعات ادبی در دو مجلّد، تصحیح و طبع قصص الخاقانی، تألیف کتاب هزار سال تفسیر فارسی، ارتباط افکار حافظ و مولوی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران