سید حسن سادات ناصری

تعداد بازدید:۵۷۹۳
سید حسن سادات ناصری

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، تهران

وفات: ۱۳۶۸

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
سید حسن سادات ناصری استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.
عشق به زبان و ادبیات فارسی از کودکی در او رخنه کرده و شیفته‌ی شاهنامه‌ی فردوسی بود. وی دوره‌ی لیسانس تاریخ را در دانشسرای عالی سپری کرد و برای گذراندن دوره‌ی فوق لیسانس ادبیات فارسی پا به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران گذاشت. سپس برای ادامه‌ی تحصیل در دوره‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی اقدام کرد و با رساله‌ی تحت عنوان «ارتباط افکار حافظ و مولانا»، آن دوران را هم به خوبی به پایان برد. استاد سادات ناصری از یک سو در مقام استاد در مدارس قم، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی و علامه طباطبایی تدریس می‌کرد و از سوی دیگر در مقام یک نویسنده و شاعر، واژگان جاری در قلب و ذهنش را به رشته‌ی تحریر درمی‌آورد. ایشان با نشریاتی چون وحید، یغما، ارمغان و آموزش و پرورش نیز همکاری داشتند.
بدیع و قافیه (تألیف)، اشعار علی اصغر حکمت (طبع)، دیوان ملأ محمّد رفیع واعظ قزوینی (تصحیح و طبع)، دیوان لطفعلی بیگ آذر بیگدلی (تصحیح و طبع)، سرآمدان فرهنگ و تاریخ ایران در دوره اسلامی (تألیف) و کتاب هزار سال تفسیر فارسی (تألیف) از آثار ارزشمند آن استاد بزرگ به شمار می‌روند.

 

مشاهیر دانشگاه تهران