حسین زمردیان

تعداد بازدید:۳۸۶۱
حسین زمردیان

سال و محل تولد: ۱۳۱۵، شیراز

رشته تخصصی: ژئودزی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد مؤسسه ژئوفیزیک، اخذ فوق لیسانس و دکتری ژئودزی از دانشگاه فنی مونیخ، پایه گذار بخش گرانی سنجی مؤسسه ژئوفیزیک، معاون مؤسسه ژئوفیزیک، رئیس مؤسسه ژئوفیزیک، رئیس و بنیانگذار دانشکده علوم و فنون فضایی، رئیس کمیته ملی اقیانوس شناسی، بنیانگذار و رئیس مرکز ملی اقیانوس‌شناسی، رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران، عضو شورای اجرایی کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی، نایب رئیس کمیته منطقه‌ای اقیانوس هند.

برخی از آثار: تألیف پنج جلد کتاب با عناوین کاوش ژئوفیزیک، ژئوفیزیک کاربردی (در دوجلد)، مبانی نجوم، اطلس ابرهای دریایی و واژه نامه علوم زمین، چاپ ۴۴ مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران