علی رواقی

تعداد بازدید:۶۵۲۵
علی رواقی

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، مشهد

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

علی رواقی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه پل والری مون پلیه، قرآن‌پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب و فارسی است.
او دوره‌ی کارشناسی را در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد گذراند. سپس برای ادامه‌ی تحصیلات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه تهران حضور یافت. وی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس متون زبان فارسی چون شاهنامه، تاریخ بیهقی و آثار ناصرخسرو پرداخت. ایشان در یک فرصت مطالعاتی و به قصد افزودن بر دامنه‌ی دانش خویش، راهی فرانسه شدند و تحقیق و پژوهش پیرامون فرهنگ‌نویسی را آغاز کردند.
دکتر رواقی دانشجویان دانشگاه پل والری مون پلیه را نیز از دانش خود بهره‌مند ساخت. آن استاد بزرگ‌وار مؤسسه‌ای فرهنگی به نام محمد رواقی (برادر شهید علی رواقی) تأسیس کرد که در جهت نشر آثار مختلف فعالیت می‌کند.
تصحیح ترجمه مقامات حریری، تصحیح تفسیر قرآن پاک (با مقدمه مجتبی مینوی)، تصحیح جلد اول تفسیر بصائر یمینی، تصحیح فرهنگ تکملةالاصناف، زبان فارسی در ماوراءالنهر، سبک‌شناسی یا گونه‌شناسی ترجمه‌های قرآن و فرهنگواره واژگان قرآنی فارسی برخی از آثار آن استاد والامقام هستند. استاد رواقی ارجمند با مجتبی مینوی و مهدی محقق در تصحیح دیوان ناصرخسرو نیز همکاری کرد. «زبان فارسی افغانستان (دری)» از آثار ارزشمند ایشان به شمار می‌رود. این کتاب ما را نسبت به این مسئله آگاه می‌سازد که زبان فارسی کاربردی در حوزه‌های مختلف جغرافیایی افغانستان، بسیاری از واژه‌های کهن فارسی را حفظ کرده است که ما آن واژه‌ها را در گونه‌ی فارسی فرارودی مشاهده نمی‌کنیم.
شایان ذکر است که در سال ۱۳۸۱ آن استاد فرهیخته به عنوان چهره ماندگار عرصه زبان و ادبیات فارسی معرفی شد.

 

مشاهیر دانشگاه تهران