علی رواقی

تعداد بازدید:۳۹۹۴
علی رواقی

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، مشهد

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قرآن‌پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اخذ دانشنامه دکتری از دانشگاه تهران، رمزگشایی از واژگان ناشناخته فارسی نوین بویژه در دوره تکوین آن، تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشگاه پل والری مون پلیه، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار عرصه زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۸۱.

برخی از آثار: تفسیر قرآن پاک، پژوهش و ویرایش قرآن مترجم قدس، تصحیح تفسیر بصائر، تصحیح فرهنگ تکمله الاصناف، ذیل بر فرهنگ‌های فارسی، زبان فارسی فرارودی، واژه‌های ناشناخته در شاهنامه و داستان‌های شاهنامه فردوسی، فرهنگ فارسی تاجیکی، فرهنگ مصدر در زبان فارسی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران