عزیز رفیعی

تعداد بازدید:۳۶۹۱
عزیز رفیعی

سال و محل تولد: ۱۲۸۹، تبریز

رشته تخصصی: دامپزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده دامپزشکی، رئیس مؤسسه رازی، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، نماینده دائمی دولت ایران در سازمان بین‌المللی بیماری‌های واگیر، عضو هیأت مدیره سازمان بین‌المللی بیماری‌های واگیر و رئیس این سازمان به مدت ۳ سال، استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۲، عضو ایرانی فرهنگستان دامپزشکی فرانسه.

برخی از آثار: انگل شناسی (تک یاخته‌ها)، انگل شناسی کرم‌های پهن، انگل‌شناسی کرم‌های گرد، انگل شناسی کرم‌های بندپائیان، تک یاخته‌شناسی دامپزشکی و مقایسه‌ای و نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران